English       Dansk   
Monthuset

Det Internationale Polarår

I det Internationale Polarår 2007-2009 solgte Mønthuset Danmark erindringssølvmønter udstedt af Den Kongelige Mønt til husstande i hele Danmark. For at støtte forskningen i klimaændringer donerede Mønthuset 155.000 kr. til den danske nationalkomite for Det Internationale Polarår, IPY.

Red barnet

Da den danske tronarving blev født, fejrede Mønthuset Danmark begivenheden med en medalje, som blev solgt til fordel for den danske organisation, Red barnet. Ud over et engangsbeløb på 150.000 kr. donerede Mønthuset også 10 kr. til organisationen for hver medalje, der blev solgt. Medaljen blev præget af Den Kgl. Mønt.

Scleroseforeningen

Da det i 2008 blev vedtaget at trække den danske 25-øre ud af cirkulation, startede Scleroseforeningen indsamlingen af mønterne til forskning. Mønthuset Danmark udviklede et møntsæt med alle de forskellige 25-ører, som var blevet præget fra 1874-2008, og for hver møntsæt, der blev solgt, blev 10 kr. doneret til Scleroseforeningen.

Mønthuset Danmark A/S • Vestergade 18E • DK-1456 København K • telefon: 77 30 20 10 • www.monthuset.dk • info@monthuset.dk